پرسش‌های کلاسیک

نویسنده: ATofighi
ارسال‌شده در:
دیدگاه‌ها: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

بخش جدیدی به نام پرسش‌های کلاسیک به سایت اضافه شد، حال برای تکمیل پرسش‌های این بخش از شما کمک می‌خواهیم...

چگونه کمک کنم؟

ابتدا از طریق نظرات اعلام آمادگی کنید، دسترسی مربی در سایت برای شما باز خواهد شد. در این صورت می‌توانید سوال جدید اضافه کنید.

 

باسپاس

ارسال‌شده در:
dawnmist00 نوشته:
من :D: 
ارسال‌شده در:
ATofighi نوشته:

dawnmist00 نوشته:
من :D: 


‌دسترسی داده شد، از طریق http://black.white-crow.ir/coach می‌تونید همکاری کنید!

باسپاس.
ارسال‌شده در:
HoseinFaghih نوشته:
من هم D: