پرسش‌های متداول

این چیست؟

BWC یک سیستم برای برگزاری مسابقات برنامه‌نویسی است که با هدف توسعه‌ی سطح برنامه نویسی در ایران ساخته شده است.
هر چند وقت یک‌بار مسابقه‌ای در این سایت برگزار خواهد شد که کاربران می‌توانند با شرکت کردن در آن مهارت برنامه‌نویسی خودرا تقویت کنند.

از چه زبان‌هایی می‌توانم استفاده کنم؟

هم‌اکنون تنها زبان C++ پشتیبانی می‌شود. کامپایل با کد زیر انجام می‌شود:
g++ file.cpp -std=c++0x -o file.out -O2

چگونه حمایت کنم؟

برای حمایت مالی از گزینه‌ی حمایت از ما در پانوشت سایت استفاده کنید، همچنین با استفاده از معرفی سایت به دوستانتان می‌توانید از ما حمایت کنید.

امتیاز کاربر یعنی چه؟

هرکاربر در سایت دارای امتیاز مخصوصی است، این امتیاز بر حسب الگوریتم Elo محاسبه شده ولی روش محاسبه سری است!
به طور کلی، اگر امتیاز یک فرد از فرد دیگر بیشتر باشد، احتمال بهتر شدن او از آن کاربر بیشتر است. این امتیاز برحسب نتیجه‌ی شما در مسابقات محاسبه خواهد شد و در ابتدا امتیاز هر کاربر ۱۵۰۰ است.

چگونه مسابقه برگذار کنم؟

سایت دارای بخش مربی است، افرادی که دسترسی مربی داشته باشند، می‌توانند مسابقه برگذار کنند.
برای دریافت دسترسی مربی با ما تماس بگیرید.