مدیر
ATofighi
1500
برازنده مقدم
یزد - ایران
C++
ثبت‌نام در

نمودار تغییرات امتیاز

ATofighi در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده‌است.