مدیر
Arpa
1628
AE high school
تهران - ایران
C++11
ثبت‌نام در
# نام رتبه امتیاز قبلی امتیاز جدید تغییرات
1 BWC Round #8 3 1547 1628 +81
2 BWC Round #4 - ب.ب.م ۳ (تعیین سطح) 5 1547 1547 0
3 BWC Round #1 4 1500 1547 +47